Akademik Çeviri Hizmetleri
- Tez ve Makale Çevirileri
- Doktora ve Uzmanlık Tezi Çevirileri
- Bilgi Kaynakları Araştırması
- Yabancı Bilimsel Yayın Makale Çevirileri

Akademik ve Bilimsel Çeviri Hizmetleri

Tureng Çeviri yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, bilimsel makaleler, ödev, proje, sunum, akademik araştırma raporları gibi çeşitli bilimsel ve akademik çalışmalarda akademisyen ve öğrencilere uygun fiyatlarla destek sağlamaktadır.

Sosyal bilimler, siyasal bilgiler, fen bilimleri, mühendislik, iktisat, güzel sanatlar gibi alanlarda kitap, tez ve makale çevirilerinde alanında uzman tercümanlarımız görev almaktadır.

Redaksiyon Hizmetleri

Uluslararası yayınlar için yazmış olduğunuz metinler, ilgili konuda uzman redaktörlerimiz tarafından incelenmekte ve bu dergilerce aranan özelliklere, formata ve terminologiye uygun hale getirilmek üzere düzeltilmekte ve düzenlenmektedir.

Gizlilik


Belgelerinizin gizliliği ve mahremiyeti tarafımızdan titizlikle gözetilmektedir.

 

0216 369 41 00