Hukuk Çeviri Hizmetleri
- Sözleşme Tercümeleri
- Mahkeme Kararı Çevirileri
- Kanun ve Yönetmelik Çevirileri
- Noter Tasdiki, Yeminli Tercüme

Hukuk Metni Çevirisi

Mahkeme kararı, kanun ve yönetmelik çevirileri, hukuki sözleşmeler, vekaletname, patent başvurusu, dava dilekçesi, ödeme ve icra emri, tanık ifadesi gibi farklı hukuk alanlarında metin çevirileriniz alanlarında uzman tercümanlarımızca ihtiyaç duyduğunuz dilden/dile çevrilmektedir

Uluslararası ve Türk Hukuk mevzuatlarına hakim konusunda uzman, özellikle hukukçu tercümanlarımızı görevlendirmekteyiz.

Başta İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça olmak üzere bütün dünya dillerinde hukuki çeviri hizmeti vermekteyiz.

0 216 369 41 00