Medikal Çeviri Hizmetleri
- Tıbbi Ürün Ruhsat, Patent, Lisans
- CTD Formatında Rusat Dosya Hazırlığı
- Medikal Cihaz Teknik Şartname Çevirileri
- Klinik Rapor ve Araştırma Çevirileri

Medikal Çeviri Hizmetleri

Akademik amaca yönelik metinler dahil olmak üzere medikal içerikli her türlü metniniz terminolojiye hakim, medikal çevirilerde uzmanlaşmış çevirmenlerimiz tarafından tam ve eksiksiz şekilde yapılmaktadır.

Başta uzman raporları, tıbbi ürün lisans ve ilaç patentleri, ruhsat dosyaları ve kısımları, prospektüsler olmak üzere bilimsel makaleler, araştırmalar, tıbbi metinler, broşürler,  kullanım talimatları, KÜB, akademik ve bilimsel tez, klinik deney, biyokimya araştırma, laboratuar testleri ile medikal cihazlara ait kullanım kılavuzları, kataloglar, teknik ozellikler, patent ve lisans belgeleri gibi pek çok medikal içerikli metnin çevirisinde hizmet vermekteyiz.

Beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliği kapsamında CTD formatında Sağlık Bakanlığı'na sunulmak üzere hazırlanmış ruhsat başvuru dosyası hazırlığında, dosyadaki eksiklerin tespitinde ve çevirisinde de destek sağlamaktayız.

Temel aldığımız Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış İLAÇ VE ECZACILIK STANDART TERİMLER LİSTESİ'ni buradan indirebilirsiniz.

CTD Ruhsat Dosya Hazırlığı

Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş kriterler doğrultusunda ruhsat dosyalarınızın eksiklerinin tespit ediyor, terminolojiye uygun şekilde çevirisini yapıyor, CTD formatında hazırlıyor ve Bakanlığın talep ettiği formatta 2 nüsha CD veya DVD olarak teslim ediyoruz.
 

[email protected]

Noter Tasdikli Tıbbi Çeviri

CE Sertifikaları, Uygunluk Beyanları için noter tasdikli veya yeminli tercüman onaylı çeviri hizmeti ve isteğinize göre Tureng Çeviri kaşesi ile onaylı çeviriler.