Patent Çeviri Hizmetleri
- Tarifname Çevirileri
- Mahkeme Kararı Çevirileri
- Kanun ve Yönetmelik Çevirileri
- Noter Onayı, Yeminli Tercüme

Patent Çevirisi Hizmetleri

Marka eşya listesi, patent başvurusu çevirisi, Avrupa patentlerinin çevirileri, lisans sözleşmeleri, istem tercümeleri başta olmak üzere fikri ve sinai haklara ilişkin her türlü mevzuatın çevrisi ve tarifname, vekaletname, dava dilekçesi gibi patent/faydalı model ile ilgili metinleriniz alanlarında uzman tercümanlarımızca ihtiyaç duyduğunuz dilden/dile çevrilmektedir.

 

0216 369 41 00